Escoles i Nen del Nadal!

Escoles i Nen del Nadal!

Ja estem recollint el material que des de les escoles heu aportat a la campanya Nen del Nadal. Gràcies a cada escola i família de les escoles participants! Institut Escola St. Jordi de Navàs, Escola St. Miquel i Llar d’Infants Castellnins de Castellgalí! Gràcies!

#solidaris #escoles #nendelnadal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *