Associació per l’Ajut Social i Laboral Beraca

Associació per l’Ajut Social i Laboral Beraca

L’Associació per l’Ajut social i laboral “Beraca” neix l’any 2001, amb la finalitat de donar cobertura legal a la tasca de diferents famílies cristianes catalanes que, de manera voluntària i per iniciativa pròpia, havien començat a realitzar nombroses activitats solidàries amb famílies de baixos recursos econòmics i necessitats bàsiques insatisfetes, tals com alimentació, roba, treball.

Per què fem el que fem

Per què fem el que fem

Som persones cristianes que hem conegut l’amor de Déu i aquest amor ha donat sentit a la nostra vida.  Déu ens va mostrar el seu amor, enviant-nos el seu Fill Jesús, perquè tothom que cregui en Ell, no es perdi, sinó que tingui vida eterna. Jesús ha marcat tant les nostres vides que no volem deixar de fer el que Ell va dir:

“Vaig tenir fam i em vau donar menjar, vaig tenir set i em vau donar beure, era foraster i em vau acollir, estava nu i em vau vestir, estava malalt i em vau visitar, estava empresonat i vau venir a veure’m”. (Mateu 25:35-36)

Així doncs, tal i com l’amor de Déu és pràctic amb nosaltres, també nosaltres volem ajudar de la mateixa manera: de forma integral. Primer externament (proporcionant aliments, roba, i tot tipus d’ajuda per cobrir les necessitats bàsiques) i en segon lloc interiorment, mostrant una manera de viure diferent, conforme als principis que la Bíblia ensenya.

La nostra tasca avui

La nostra tasca avui

Avui BERACA atorga assistència continuada a cents de persones en situacions crítiques. La tasca voluntària de BERACA arriba a aquestes famílies proporcionant fonamentalment aliments, roba i assistència laboral; així com altres eines per aconseguir la seva autonomia personal i completa inserció en la societat.